دولت فرانسه با خشونت صداهای مخالف را خاموش می‌کند

استانداردهای دوگانه در قبال حقوق بشر چرخش جدیدی پیدا کرده است یا چه؟”

 دولت فرانسه با خشونت، صداهای مخالف را خاموش می‌کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100503096/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

دولت فرانسه با خشونت صداهای مخالف را خاموش می‌کند

“سرکوب شدید تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز در فرانسه میزان بی‌توجهی این کشور به حقوق بشر را ثابت می‌کند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت:

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: دولت فرانسه با خشونت صداهای مخالف را خاموش می‌کند.