دستور کار جلسات ۶، ۸ و ۱۰ آذر ۱۴۰۱ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

پایگاه خبری اختبار- دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای جلسات روز های ۶، ۸ و ۱۰ آذر ۱۴۰۱ اعلام شد.

بنابر اعلام خبرگزاری خانه ملت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در هفته آینده ۳ جلسه خواهد داشت که در این جلسات موضوعاتی مانند مبحث ورشکستگی لایحه تجارت، طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، پیگیری مصوبات کمیسیون در مورد انتقال زندان نیشابور و گزارش کمیسیون در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور برررسی خواهند شد.

یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ :

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۱:

  • پیگیری مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد انتقال زندان نیشابور با حضور نیکزاد نایب رئیس مجلس، رئیس سازمان زندان ها، معاون پشتیبانی قوه قضائیه، معاونان وزرای کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور ( در محل هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی )
  • ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی  ایران در کمیته حقوق خصوصی

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱:

  • نشست با رئیس مرکز پژوهش های مجلس در مورد مباحث قضایی و حقوقی
  • بررسی مواد ارجاعی  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ( مواد ( ۱ ) و ( ۲ ) ارجاعی از صحن علنی ).


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DB%B6%D8%8C-%DB%B8-%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C/