دستور معاون دادستان کل کشور برای تشکیل کمیته ویژه اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی دادستانی کل کشور، علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر از مرکز ماده ۱۶ سروش تهران بازدید و در جریان فعالیت ها و اقدامات این مرکز قرار گرفت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100703842/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

با دستور معاون دادستان کل کشور مقرر شد ظرف مدت ۱۰ روز کمیته ویژه ای با حضور دستگاه‌های مسئول به منظور بررسی چالش‌های حقوقی و قضایی اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و آیین نامه‌های مربوطه تشکیل شود.

در جمع بندی این بازدید مقرر شد ظرف مدت ۱۰ روز کمیته ویژه ای با حضور دستگاه‌های مسئول به منظور بررسی چالش‌های حقوقی و قضایی اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و آیین نامه‌های مربوطه تشکیل شود.

جمادی در جلسه کمیته حقوقی و قضایی ضمن قدردانی از تلاش های ستاد مبارزه با موادمخدر و فراجا به منظور ساماندهی معتادان متجاهر در مرکز سروش از زحمات سرپرست سابق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۴ تهران جناب آقای قناعت کار تقدیر و تشکر کرد.

در پایان این بازدید نماز جماعت ظهر و عصر با حضور مددجویان تحت درمان در مرکز یاد شده برگزار و از نزدیک مشکلات مددجویان توسط معاون محترم قضایی دادستان کل کشور استماع و دستورات لازم داده شد.

در این بازدید که کاظمی قائم مقام دبیرکل ستاد، زاهدیان معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد، جمالو معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد به همراه اعضای کمیته حقوقی و قضایی حضور داشتند جمادی از بخش‌های مختلف مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر بازدید و با افراد مختلف گفت و گو کرد.