دستور سازمان قضایی نیروهای مسلح برای بررسی برخورد با یک زن مقابل مدرسه‌ای در تهران

در اطلاعیه روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین آمده است: تمامی پرسنل نیروهای مسلح موظف به رعایت قوانین و حدود شرعی و اخلاقی در برخورد با شهروندان و متهمان یا حتی مجرمان هستند و با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در پی انتشار تصاویری از برخورد ناشایست فردی با یک زن در برابر مدرسه‌ای در تهران، روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌گوید دستور بررسی تصاویر مربوط به “رفتار خلاف شان با یکی از شهروندان در برابر مدرسه‌ای در تهران” صادر شده است.

در اطلاعیه این سازمان تاکید شده، این موضوع از همان لحظات اولیه اطلاع در دست بررسی دادستان نظامی تهران قرار گرفته و به محض مشخص شدن ابعاد مختلف آن به اطلاع مردم شریف رسانده خواهد شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121108092/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84