دستور دستگیری قاتل محیط بان برومند نجفی صادر شد

به گزارش ایسنا، شهرام کرمی در این باره اظهار کرد: امروز پس از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اعاده دادرسی پرونده محیط بان برومند نجفی خارج از مجتمع قضایی پدر مقتول به برومند نجفی تیراندازی می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: با دستور مقام قضایی نیروی انتظامی مامور دستگیری قاتل محیط بان برومند نجفی شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052215827/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بیان کرد: با دستور مقام قضایی نیروی انتظامی مامور دستگیری قاتل محیط بان برومند نجفی شده است.

وی افزود: در جریان این تیراندازی محیط بان برومند نجفی فوت کرد و پدر مقتول نیز متواری شده است.