در آزمون وکالت ۱۴۰۲، ۱۰۹ هزار و ۹۱۹ داوطلب شرکت کردند

صفادوست در پایان گفت: کمترین شرکت کننده در آزمون وکالت امسال مربوط به استان خراسان جنوبی با ۵۰۳ داوطلب است. آزمون مزبور بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شد.

وی افزود: بیشترین داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۲ مربوط به استان تهران با ۲۳ هزار و ۷۶۰ داوطلب بود که ۱۲ هزار و ۹۸۹ نفر از آن را بانوان و ۱۰ هزار و ۷۷۱  نفر را آقایان تشکیل دادند. 

حسن صفادوست در گفت‌وگو با ایسنا در باره آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ که امروز(جمعه ۱۳ مرداد) در کل کشور برگزار شد، گفت: در سراسر کشور، تعداد ۱۰۹ هزار و ۹۱۹ داوطلب در این آزمون شرکت کردند که از میان تعداد شرکت‌کنندگان، ۵۳ هزار و ۵۰۶ نفر را داوطلبان مرد و ۵۶ هزار و ۴۱۳ را داوطلبان زن تشکیل می‌دهند.

در آزمون وکالت ۱۴۰۲،  ۱۰۹ هزار و ۹۱۹ داوطلب شرکت کردند

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402051307562/%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۰۹ هزار و ۹۱۹ داوطلب شرکت کردند.