درخواست نماینده مجلس برای حذف آزمون مجدد و نیازسنجی منطقه‌ای در روند جذب سردفتران

ثانیا متن قانون تسهیل صراحتا تنها معیار علمی را آزمون کتبی و حد نصاب آن را نیز مشخص کرده است.

مصوبه ای که اخیرا تحت عنوان اصلاح موادی از آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران به امضاء حضرتعالی رسیده مخالف نص صریح قانون بوده و مورد اعتراض پذیرفته شدگان این آزمون واقع گردیده است.


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC/

او تاکید کرده که آزمون علمی مجدد از پذیرفته‌شدگان اولیه آزمون سردفتری و همچنین اعمال نیازسنجی منطقه‌ای برا جذب سردفتران اسناد رسمی، با روح قانون تسهیل مغایرت دارد.

لذا هر گونه نیاز به آزمودن مجددی صراحتا در صلاحیت قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی می باشد و همینطور نص صریح قانون به کار بردن هر گونه ظرفیت گذاری منطقه ای را ممنوع اعلام می دارد خلاف این امر مغایر با اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون می باشد و هیچ آیین نامه ای نباید مخالف با نص صریح و روح قانون صادر و اجرا شود.

جناب حجه الاسلام و المسلمین اژه ای

متن کامل نامه عباس گلرو را در ادامه می‌خوانید.

به گزارش اختبار، عباس گلرو در نامه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ خود، ضمن اشاره به مصوبه اخیر قوه قضاییه با موضوع «اصلاح موادی از آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران» این مصوبه را مغایر قانون دانسته است.

با سلام و تحیات الهی

لذا درخواست می گردد جهت احقاق حقوق پذیرفته شدگان آزمون فوق الذکر، دستور فرمایید تا ضمن بررسی اصلاحات لازم و قانونی در آیین نامه اشاره شده فوق الذکر به انجام برسد.

متعاقب تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مستندا به ماده ۳ آن قانون، تنها ملاک علمی پذیرش سردفتران اسناد رسمی کسب نمره ۷۰ % میانگین درصد برتر شرکت کنندگان آزمون کتبی است لذا برگزاری هر گونه مصاحبه علمی و تعیین حوزه ثبتی به هر نحوی مخالف بند ۴ ماده قانون مذکور می باشد و منظور از (مراحق مقتضی) چنانچه روشن است اقدامات اداری صرف می باشد که با توجه به مطلب فوق ذیلا اشاره می گردد.

پایگاه خبری اختبار- نماینده نماینده سمنان، مهدی شهر و سرخه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار حذف آزمون علمی مجدد و نیازسنجی منطقه‌ای برای پذیرش قبول‌شدگان آزمون سردفتری شد.

ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر خدمت حضرتعالی به پیوست در خواست جمعی از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری حوزه انتخابیه اینجانب به حضورتان ایفاد می گردد.

ریاست محترم قوه قضائیه کشور