دادستان تهران: کیفرخواست زیباکلام و منصوری صادر شد

دادستان تهران گفت: پرونده نامبردگان با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

وی اظهار کرد: ضمن انجام تحقیقات قضایی و اخذ دفاع و آخرین دفاع متهمین، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122417247/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

دادستان تهران گفت: کیفرخواست صادق زیباکلام و آذر منصوری صادر شد.

به گزارش ایسنا، علی صالحی گفت: در خصوص توییت‌های زیباکلام و منصوری درباره بدحالی دختران دبیرستانی که توسط این دادستانی اعلام جرم شده بود، نامبردگان به دادسرا احضار شدند.