حکم محکومیت مدیرکل سابق صمت استان مرکزی صادر شد

وی افزود: در راستای انجام مأموریت های دستگاه قضایی که بر مبنای قانون و اسناد بالا دستی به ویژه سند تحول و تعالی قضایی ترسیم شده و نیز بر اساس منویات ریاست قوه قضائیه به منظور تعقیب قانونی مفسدین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری و برخورد قانونی و قاطع با فعل و ترک فعل های غیرقانونی مدیران، مدیر کل سابق صمت استان مرکزی پس از گزارش بازرسی کل استان مرکزی و با تفهیم اتهامات فوق بازداشت و پرونده پس از تکمیل تحقیقات گسترده و سیر مراحل قانونی و قضایی با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اراک، جهت صدور رأی به دادگاه ارسال شد و پس از صدور حکم در دادگاه بدوی، پرونده با اعتراض محکومین به دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع شد.

بر اساس اعلام دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام والمسلمین موسوی در پایان گفت: برخورد با فساد و مفسد همواره از اولویت های دستگاه قضایی بوده و هست و در این مسیر دادگستری استان مرکزی با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهد کرد و تمام قد در برابر اینگونه افراد که از موقعیت شغلی خود سوء استفاده می کنند، خواهد ایستاد.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092718466/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در این پرونده حکم محکومیت قطعی در خصوص معاون سابق اداره کل صمت استان مرکزی نیز به اتهام مشارکت در اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق بیت المال صادر و بر این اساس به تحمل مجازات قانونی محکوم شد.

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: حکم محکومیت مدیرکل سابق صمت استان مرکزی صادر شد.

به گزارش ایسنا حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی افزود: پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص بازداشت مدیرکل سابق صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به اتهامات ارتشاء، اهمال در انجام وظایف منتج به تضییع حقوق بیت المال، پس از صدور کیفرخواست برای وی و دیگر متهمین، پرونده برای صدور حکم به دادگاه ارسال شد که در نهایت فرد مذکور مطابق رای قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به اتهام ارتشاء و مشارکت در اهمال در انجام وظایف قانونی، منتهی به تضییع حقوق دولتی به تحمل دو سال حبس، پرداخت جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت به مدت ۵ سال از مشاغل دولتی محکوم شد.