حکم حبس و شلاق برای راننده متهم به برخورد عمدی با یک روحانی

 ۱۳ اردیبهشت ماه کیفرخواست راننده پراید متهم به برخورد عمدی با یک روحانی صادر شده بود.

به گزارش ایسنا، در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه علی  القاصی به بیان چند مورد از اقدامات این دادگستری در برخورد با کسانی پرداخت که امنیت روانی و فیزیکی جامعه را دچار خدشه کرده‌اند.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1402030805508/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C

القاصی افزود: از حیث جنبه عمومی جرم، این فرد مجرم به ۸ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و دو سال محرومیت از رانندگی و تصدی هرگونه وسایل نقلیه محکوم شد.

رییس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم برای راننده پراید متهم به برخورد عمدی با یک روحانی خبر داد.

وی گفت: پس از رسیدگی به پرونده فردی که با خودروی خود به یک روحانی متعرض شده بود و بعد از اقاریر متهم به رفتار ارتکابی، کیفرخواست این پرونده صادر و وقت رسیدگی آن در زمان کوتاهی تعیین شد و  شاکی پرونده در تاریخ ۲۳ اردیبهشت و در جلسه دادگاه اعلام گذشت کرد و به همین خاطر قرار موقوفی تعقیب از سوی دادگاه صادر شد.