حکم الزام به فروش ۶۶ تن شکر در آذربایجان غربی صادر شد

به گفته مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به اینکه این محموله در سامانه جامع تجارت ثبت و انتقال مالکیت نشده بود، تخلف این واحد محرز و متهم به پرداخت ۱۳۳ میلیارد ریال جزای نقدی و الزام به فروش شکرهای توقیف شده محکوم شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060705201/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B6%DB%B6-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی از صدور حکم الزام به فروش شکر عرضه خارج از شبکه خبر داد. 

به گزارش ایسنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، شهرام محسنی گفت: معاونت بازرسی و نظارت صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با گزارشی از تخلف یک واحد توزیعی پیرامون عرضه خارج از شبکه ۶۶ تن شکر، پرونده این تخلف تشکیل و در شهرستان ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت.