حمید پورآذری و سهیلا گلستانی آزاد شدند

محمد زمان وفاجویی، فعال تئاتری و از دوستان حمید پورآذری این خبر را تایید کرد.

خبر بازداشت حمید پورآذری، کارگردان و مدرس تئاتر و سهیلا گلستانی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون حدود ۱۰ روز پیش منتشر شد. فائزه آیین، دیگر فعال تئاتر نیز همزمان با آنان، عصر یکشنبه ۲۰ آذر ماه آزاد شد.

او درباره وضعیت این دو هنرمند به ایسنا گفت: هر سه هنرمند امروز، یکشنبه ۲۰ آذر ماه، به طور همزمان با قید وثیقه آزاد شدند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092013598/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

حمید پورآذری، سهیلا گلستانی و فائزه آیین، از هنرمندان تئاتر، دقیقه‌هایی پیش آزاد شدند.