حقوق زنان در جمهوری اسلامی باید در سطح جامعه تبیین شود

وی ادامه داد: کشورهای اروپایی مدعی‌ هستند که به واسطه حذف حساسیت بر روی حجاب مشکلی در جامعه خود ندارند در حالیکه آمارها نشان می دهد بیشترین جنایات و تعرضات جنسی و مشکلات روحی-روانی در همین کشورها در حال وقوع است و به شدت بنیان خانواده در آنجا سست و بسترساز اتفاقات متعددی در آن جوامع شده است.

وی ادامه داد: بر اساس همین تفکر در کشورهای غربی و اروپایی به دو شکل به زنان ظلم شده و مورد تبعیض قائل می‌شوند؛ نخستین مورد به تعبیر رهبر انقلاب «استفاده از نیروی ارزان کار زنان است»، به همین علت موضوع حضور زنان هم مانند مردان را در کلیه وظایف و تکالیف اجتماعی مطرح کردند تا بتوانند از نیروی زنان با دستمزد بسیار اندک برای همان کار یا حتی بهتر از آن دریافت کنند و نظام سرمایه‌داری غربی نیز اهداف خود را به واسطه این شعار محقق کند، در مورد دوم نیز نگاه آنها به زن، نگاه ابزاری است، گاه در حوزه کار، گاه در حوزه سیاسی، گاه در حوزه اجتماعی و در نهایت زن را به عنوان یک ابزار تأمین امیال نفسانی مردان و به تعبیر رهبری «وسیله التذاذ مردان» تلقی می‌کنند که این نگاه بسیار تحقیرآمیز به زن است که اساساً با شأن وجودی و جایگاه ارزشی آنها هیچ سنخیتی ندارد.

ایسنا/همدان معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه متأسفانه در اغتشاشات اخیر رمزی که رسانه‌های بیگانه با آن افکار را هدایت می‌کردند، حقوق زنان بود، گفت: باید در بین آحاد مردم حقوق و تکالیف زن در نظام اسلامی را تبیین کنیم که به واسطه آن بخشی از آسیب‌های جامعه کاهش پیدا می‌کند.

نجفی ادامه داد: در فضای اجتماعی به اقتضای قرار گرفتن در آن خیلی از محدودیت‌ها را پذیرفته که این محدودیت‌ها بر مبنای مصالح عقلی اجتماع است که همه باید حقوق یکدیگر را رعایت کنند و از هم صیانت کند، در موضوع حجاب نیز در فضای اجتماعی عدم رعایت آن براساس اقتضائات عقلی موجب به مفسده کشیدن جامعه و بی‌ثباتی نظام خانواده و به تبع آن شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی متعدد می‌شود، طبعاً این موضوع نه تنها در نظام اسلامی بلکه در هیچ نظامی پذیرفته نیست به ویژه در نظم اسلامی که خانواده از بنیادی‌ترین مسائل است و واقعاً ارزش و جایگاه خاصی برای زن به دیده شده است.

وی اظهار کرد: ما ابتدا باید در بین آحاد مردم حقوق و تکالیف زن در نظام اسلامی را تبیین کنیم که به واسطه آن بخشی از آسیب‌های جامعه کاهش پیدا می‌کند همچنین باید بررسی شود که در بحث عمل، فضای سنتی و مدرن جامعه ما به چه شکل عمل می‌کند، متأسفانه در فضای کنونی جامعه مانند خیلی از جوامع دیگر به واسطه هجمه‌های رسانه‌ای و استحاله فرهنگی توسط جوامع غربی در برخی از اقشار رفتارهایی دیده می‌شود که از مصادیق تضییع حقوق زنان و ظلم در حق زنان است که آن را نفی نمی‌کنیم بلکه معتقد هستیم اگر هم مقام تئوری و هم در مقام عمل مبانی و نگاه فکری اسلامی را پیاده کنیم بسیار این تفکرات و آسیب‌ها برطرف خواهد شد.

نجفی با اشاره به بحث ضرورت تبیین جایگاه حقوق زن در نظام اسلامی توسط رسانه‌ها توسط مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: این مساله یک تکلیف بر همه اهل قلم و کسانی که میز خطابه یا ابزار رسانه‌ای دارند، است و می‌طلبد که با استفاده از منابع غنی فقهی و حقوقی جایگاه حقوق زن در نظام اسلامی تبیین شود تا در دام تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی قرار نگیرند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در اغتشاشات اخیر رمزی که رسانه‌های بیگانه با آن افکار را هدایت می‌کردند، حقوق زنان بود، مطرح کرد: با وجود هشدارهای متعدد توسط مقام معظم رهبری طی سال‌های قبل و به تازگی در زمینه تبیین جایگاه زنان و توجه دادن افکارعمومی به جایگاهی که آنها در کشورهای غربی دارند، شاید دستگاه‌های فرهنگی آنطور که باید و شاید به تکالیف خود عمل نکردند و از طرفی فضای رسانه‌ای ما نتوانست به درستی واقعیت را تبیین کند و می‌توان گفت در این موضوع نوعی شکست رسانه‌ای برای رسانه‌های داخلی و فرهنگی بود که هشداری است تا توجه بیشتری به این موضوع شود.

وی بیان کرد: در نظام اسلامی بارها زن را به عنوان الگو نه تنها برای دیگر زنان بلکه برای مردان نیز قرار داده است و در خیلی از آیات شریفه قرآن کریم به بانوانی نظیر حضرت آسیه و حضرت مریم اشاره کرده و آنها را الگوهای جامعه معرفی می‌کند، در روایات بسیاری حضرت فاطمه زهرا(س) را سیده نساء العالمین معرفی کرده و یک شخصیت وجودی بسیار عالی و متعالی را برای ایشان تشریح می‌کند همچنین در ایام معاصر نیز بانوان ارجمند بسیاری هستند که با مجاهدت‌های خود منشأ تحولات و اتفاقات بزرگی در جامعه هستند بنابراین برخلاف تفکر نظام غربی در نظام اسلامی زن در بسیاری از موارد به عنوان الگو نظام بشریت قرار می‌گیرد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به موضوع نگاه نظام سرمایه‌داری و نظام غربی بر زن، تشریح کرد: مطابق بیان رهبر معظم انقلاب، نگاه نظام سرمایه‌داری بر زن اولویت مرد بر زن است که برخلاف ادعای آنها مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد بوده و این همان مساله موضع مطالبه‌گری جمهوری اسلامی است که می‌گوییم زن و مرد در حقوق خود تساوی هستند اما نگاه غربی برعکس شعار خود، مرد را اولویت قرار داده است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تأکید کرد: براساس بیانات مقام معظم رهبری ما نتوانستیم نگاه اسلام به زن را در تقابل با نگاه جامعه غربی به آنها تبیین کنیم و این موضوع نیازمند آگاهی بخشی به زنان ما در گروه‌های مختلف مانند مدارس، دانشگاه‌ها و فضای عمومی جامعه با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و رسانه‌ای است.

نجفی افزود: بحث تشابه حقوق را رسانه‌های منحط غربی تبدیل به ابزاری برای پیشبرد اهداف خود کردند، در تفکر و نگاه نظام غربی تساوی و تشابه حقوق زن یعنی او باید همان تکالیفی را انجام دهد که مردان انجام می‌دهند در حالیکه این موضوع با اقتضائات طبیعت وجودی زنان سازگار نیست و این مساله نوعی ظلم فاحش در حقوق زنان بوده و باعث تضییع در واقع حقوق آنها می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062132180/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF

عباس نجفی اظهار کرد: خانواده یکی از موضوعاتی‌است که در واقع جزء ارکان اساسی هر کشوری محسوب می‌شود و در رأس آن زنان هر خانواده است؛ متأسفانه در بسیاری از جوامع به ویژه نظام‌های حقوقی اروپایی و آمریکا همیشه بحث حقوق زنان و جایگاه آنها را به عنوان یک ابزار سیاسی برای تحت فشار قراردادن کشورهای دیگر استفاده کرده‌اند این درحالیست که اگر کشورهای اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران از موضع انفعال در این حوزه خارج شده و جایگاه حقوق زنان در اسلام و جایگاه آنها در کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا تبیین شود مشخص می‌شود که جمهوری اسلامی ایران ناقض حقوق زنان است یا کشورها مدعی حقوق بشر و حقوق زنان.

وی ادامه داد: تساوی حقوق در نظام اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری و مبانی دینی امری پذیرفته شده است اما تشابه حقوق آنها خیر چراکه تقتضائات طبیعت وجودی انسان متفاوت است و براساس همین اقتضائات نوع مسئولیت‌ آنها نیز با یکدیگر فرق می‌کند همانطور که حضرت علی(ع) فرموده‌اند « إنَّ المَرأَةَ رَیحانَةٌ و لَیسَت بِقَهرَماَنةٍ؛ زن گل است و لطیف، نه کارگزار»، در واقع نگاه اسلام به زن نگاهی ظریف و محبت‌آمیز است و با همین نگاه هم مسئولیتی از زن خواسته و برای او حقوقی مشخص ‌می‌کند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: دیگر موضوع مورد تأکید ایشان «نگاه اسلام به جنسیت» است، در آیات قرآن کریم همواره بحث تساوی حقوق زن و مرد مطرح شده و همیشه عبارت‌هایی مانند «مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی یا لمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ» و در حوزه‌های مختلف مسئولیت فردی، اجتماعی همیشه مرد و زن در کنار هم نقل شده است چراکه پیش‌بینی شده برخی به دنبال برداشت‌های شخصی از آیات قرآن باشند.

نجفی در تشریح چند محور از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با بانوان فرهیخته کشور افزود: ایشان در این دیدار عنوان کردند که «موضع ما در قبال مدعیان ریاکار غربی موضع مطالبه است، موضع دفاع نیست» ما در ارتباط با حقوق زنان در موضع ضعف نیستیم بلکه مطالبه‌گر و مدعی هستیم چراکه براساس آنچه که در مبانی نظام اسلامی و قرآن کریم دیده شده  زنان از بهترین جایگاه در اسلام برخوردارند.

وی تصریح کرد: بنابر تأکید رهبر معظم انقلاب، موضع ما در حقوق زنان موضع دفاع نیست بدان معنا که منتظر نیستیم کسی حمله‌ای کند و با توجیهات از آن دفاع کنیم بلکه موضع ما مطالبه‌گری است چراکه معتقدیم جامع‌ترین حقوق برای زنان در نظام اسلامی دیده شده اما متأسفانه دشمنان با افکار سیاسی و منحط خود تلاش دارند با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای حقایق را وارونه جلوه دهند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان مطرح کرد: در موضوع حجاب در ابتدا برای صیانت زن از خودش برای اینکه در معرض آسیب و هجوم نگاه‌های هرزه آلود و یا رفتارهای افراد خشنی که به تعبیر قرآن کریم در قلب‌هایشان امراض روحی-روانی وجود دارد، قرار نگیرد و در گام دوم برای اینکه جامعه و خانواده صیانت شود، این مساله مطرح می‌شود افرادی که وضعیت نابهنجار در جامعه ظاهر می‌شوند حقوق دیگران را تضییع می‌کند که این موضوع به بنیاد خانواده‌ها آسیب زده و باعث بروز ده‌ها آسیب دیگر در جامعه می‌شود بنابراین با توجه به اقتضاء شرعی و اقتضاء عقلی رعایت حجاب در نظام اسلامی امر مسلم و واجبی است.

وی افزود: بنابر این سخن رهبری درباره حجاب محل اختلاف، شهبه یا بحثی وجود ندارد، مساله حجاب هم بنا به اقتضائات شرعی هم بنا به اقتضائات عقلی مورد تأکید است و در آیات متعدد قرآن در آیاتی تصریح به این موضوع شده که نشان از اهمیت موضوع دارد همچنین در روایات متعدد از حضرت رسول اکرم(ص) گرفته تا ائمه معصومین(ع) بر این مهم تأکید کرده‌اند از نگاه عقلی نیز حجاب تا زمانی که در دایره فضای خصوصی اشخاص است به‌هیچ‌وجه در نظام اسلامی بر آن تأکیدی وجود ندارد، اتفاقاً تأکید شده در نظام خانواده زن و مرد محدودیت‌های آنچنانی برای همدیگه ایجاد نکنند اما در فضای اجتماعی موضوع کاملاً متفاوت است و نمی‌توانیم بگوییم یک موضوع شخصی و مبتنی بر سلیقه شخصی است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، نجفی در پایان اضافه کرد: بنابراین مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند باید برای جلوگیری از نقض حقوق زنان در برخی از خانواده‌ها و جامعه بررسی جامع صورت بگیرد تا قوانینی که لازم است تقنین یا اصلاح شوند همچنین در کنار آن مباحثی مانند جهاد تبیین را مطرح می‌کنند تا در سطح جامعه شاهد ارتقاء جایگاه فردی و اجتماعی زنان و ارزش‌های والای انسانی آنها باشیم.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در ادامه مساله حجاب در جریان اغتشاشات اخیر را مورد بررسی قرار داد و تأکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره فرمودند رسانه‌های غربی در جریان اغتشاشات اخیر بحث حجاب را مستمسک قرار دادند و متأسفانه طی چند ماه اخیر شبهاتی ایجاد کرده و حتی تعدادی از خواص بی بصیرت در داخل جامعه با سکوت خود یا با یک‌سری اظهارنظرهای غیرفنی یا تحت تأثیر القائات سیاسی و اجتماعی به این شبهات دامن زدند که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود با بیان اینکه «حجاب یک واجب شرعی و از مسلمات دینی است»، به این موضوع پایان دادند بر همین اساس و با توجه‌ به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است بنابراین ضابطان در مواجهه با هنجارشکنان و ناقضان حقوق اجتماعی باید وفق مقررات برخورد و مراتب را به مراجع قضایی برای برخورد متناسب اعلام کنند.