حضور قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در اجلاس هیات مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی

در این اجلاس سازوکارهای ارتقای فعالیت‌ها در زمینه موضوعات قابل طرح و پیگیری جلسات آتی مجمع و ‌موضوعات مالی و تقویت دبیرخانه انجمن و حق عضویت‌های اعضا و  نحوه تعاملات اعضا بحث و بررسی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در جریان این سفر سازمان بازرسی کل کشور به عنوان خزانه‌دار کل انجمن آمبودزمان آسیایی بر اساس دستور جلسه گزارش مالی سال‌های ۲۰۱۹ لغایت ۲۰۲۲ را تائید و به هیات مدیره ارائه کرد و  به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید.

همچنین مقرر شد به منظور ارتقا آگاهی‌های اعضا، همچنین استفاده از تجربیات مشترک پیرامون موضوعات آمبودزمانی همانند دوره‌های برخطی که در دوره همه‌گیری کرونا از سوی کشورهای عضو هیأت مدیره برگزار شد، دوره‌های آموزشی از طریق هیات مدیره برای کشورهای عضو طراحی ‌و تصویب و به‌صورت مجازی و برخط ارائه شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072715255/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86

در جریان این اجلاس، آمبودزمان جمهوری ترکیه خطاب به اعضاء از سازمان بازرسی کل کشور بابت میزبانی شایسته و برنامه‌های دقیق و دیدارهای کاربردی قدردانی به عمل آورد و سفر رسمی هیأت آمبودزمان ترکیه به تهران را بسیار ‌ مفید و مؤثر دانست.

در حاشیه برگزاری این اجلاس، نشست‌های دوجانبه با رییس انجمن آمبودزمان آسیایی، رییس وفاقی محتسب پاکستان، رییس انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی، رییس آمبودزمان جمهوری آذربایجان دیدارهای جداگانه به عمل آمد.

علاوه بر این پیشنهاد شد با توجه وجه تسمیه این آمبودزمان در بین کشورهای اسلامی به عنوان انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی با مبانی شریعت دین مبین اسلام در خصوص موضوعات آمبودزمانی، محتوا و موارد مشترک میان کشورهای اسلامی به لحاظ فعالیت‌های آمبودزمانی استخراج و به مجامع و سایر کشورهای غیر اسلامی معرفی شود.

بررسی و تبادل‌نظر پیرامون موافقت اعضا با عضویت بیشتر کشورهای آسیایی و گسترش فعالیت اعضا در انجمن آمبودزمان آسیایی برای جذب سایر آمبودزمان های این قاره از دیگر برنامه‌های این سفر است که پیگیری شد.

ارتقای سطح تعاملات و همکاری‌ها و بهره‌گیری از تجارب اعضا و تنظیم موافقت‌نامه‌های دو و چند جانبه بین اعضا برای شفافیت روابط کاری در خصوص فعالیت‌های آمبودزمانی از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در این اجلاس است که مقرر شد با دقت و سرعت بیشتری انجام و به‌طور کاربردی و عملیاتی ارائه شود.

همچنین در اجلاس هیأت مدیره انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی نیز در خصوص ارتقا عملکرد آمبودزمان های کشورهای اسلامی و برنامه‌های آتی این انجمن نوپا از سوی اعضا موضوعاتی مطرح شد.

در این راستا رحمانیان قائم‌مقام سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی ایران ، ضمن تشریح عملکرد بازرسی کل کشور و اثربخشی اقدامات ‌آن، وجه تمایز و برتری این سازمان در چارچوب قانون نسبت به سایر آمبودزمان ها را از حیث گستردگی موضوعات قابل رسیدگی و داشتن ضمانت قابل اجرای قانونی مورد توجه و تأکید قرار داد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در بیست و سومین اجلاس هیات مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی و اجلاس هیأت مدیره انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی به باکو سفر کرد.