حضور رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن

رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند.

رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران در این مراسم با حضور در میز خدمت قضایی ضمن گفت‌وگو با راهپیمایان با شنیدن درخواست‌های آنان دستورات لازم را صادر کردند.

به گزارش ایسنا، همزمان با فرا رسیدن روز ۲۲ بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری راهپیمایی در شهر تهران، القاصی رییس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با حضور در بین مردم در راهپیمایی شرکت کردند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112216862/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C