حدنگاری زمین‌های کشاورزی در اولویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است

معاون رئیس قوه قضاییه گفبا اشاره به اینکه با استفاده از ظرفیت مردمی و مراجعه به کشاورزان میتوان عملکرد بهتری در این زمینه به دست آورد، تصریح کرد: کشاورزانی که زمینهایشان بدون سند است نیز باید هر چه سریعتر برای تشکیل پرونده اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه تمام هزینه‌های حدنگاری زمین‌ها از طرف این سازمان صورت می‌گیرد و از بهره برداران هزینه‌ای گرفته نمی‌شود، اضافه کرد: حدنگاری زمین‌های کشاورزی در هرمزگان از میانگین کشوری بالاتر است.

وی بیان کرد: تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی و اختلافات، و تصمیم گیری راحت‌تر از مهمترین مزایای حدنگاری زمین است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060402791/%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

حسن بابایی با بیان اینکه دیماه پارسال برای شش میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های ملی هرمزگان سند حدنگاری صادر شد، تصریح کرد: تاکنون برای ۸۰ درصد از هزار و ۲۷ هکتار طول سواحل استان سند حدنگاری صادر شده است و برای ۲۰ درصد دیگر نیز به زودی صادر می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ۱۳۲ هزار هکتار زمین کشاورزی هرمزگان، تاکنون برای ۳۰ درصد آن، اسناد حدنگاری صادر شده که این عملکرد خوبی است.

بابایی با بیان اینکه در تلاش ایم تا پایان سال، حدنگاری زمین‌های کشوری در استان به پایان برسد، اظهار کرد: هرمزگان الگوی خوبی در اجرای حدنگاری زمین‌های کشاورزی برای استان‌های دیگر کشور است.

حسن بابایی در نشست شورای قضایی هرمزگان در بندرعباس، افزود: از ۱۸ میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی موجود در کشور، امسال تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار آن تثبیت شده و برای ۹۰۰ هزار هکتار آن سند حدنگاری صادر شده است.

ایسنا/هرمزگان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امسال مهمترین اولویت این سازمان، حدنگاری زمین‌های کشاورزی است.