جزییات ثبت‌نام و اسامی قبول‌شدگان کانون وکلای گلستان در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰)

*چنانچه پذیرفته‌شدگان ظرف یک ماه جهت ثبت‌نام و یا ارائه و تکمیل مدارک خود اقدام نکنند، قبولی آنها کان‌لم‌یکن تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نیست.

*پذیرفته‌شدگانی که در تاریخ های مقرر جهت ثبت‌نام مراجعه نکنند در صورت تکمیل ظرفیت محل اشتغال و کارآموزی، حق اولویت خود را نسبت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و حق اعتراض در این‌خصوص را نخواهند داشت.

قبول شدگان باید به شرح جدول زمان بندی شده در روزهای تعیینی و رأس ساعت مقرر، برای تشکیل پرونده و انتخاب محل اشتغال به وکالت و کارآموزی، با همراه داشتن اصل مدارک ذیل، در کانون وکلای دادگستری گلستان واقع در گرگان، خیابان شهید بهشتی، بهشت ۱۲ نبش کوچه چهارم حضور به هم رسانند.

مدارک لازم

* الزامی است قبول شدگان محترم قبل از حضور در کانون برای ثبت‌نام، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت ثنا اقدام نمایند. (بدون ثبت ثنا، ثبت نام انجام نخواهد شد)

 


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7/

پایگاه خبری اختبار- کانون وکلای دادگستری گلستان اسامی و شرایط ثبت‌نام قبول‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ این کانون را اعلام کرد.

*نظر به اینکه اسامی پذیرفته‌شدگان صرفا بر اساس نمره تراز اعلامی توسط سازمان سنجش منتشر می شود و سازمان مذکور مدارک متقاضیان را بررسی نکرده، چنانچه در روز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان فاقد شرایط مندرج در آگهی آزمون سال ۱۴۰۱ (نوبت پذیرش ۱۴۰۰)  و این آگهی باشند از ثبت‌نام آنان خودداری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

*پذیرش در سهریه ایثارگران منوط به ارائه مدارک لازم قانونی و تأیید آن توسط مراجع ذی‌صلاح می باشد و تا قبل از این اعلام، قطعیت نخواهد داشت.

*اسامی پذیرفته‌شدگان در سایت کانون وکلای دادگستری گلستان به دشادی golestanbar.ir  درج شده است.

جدول زمان‌بندی ثبت‌نام

*حضور پذیرفته‌شدگان در روزهای تعیین شده و رأس ساعت اعلام شده، الزامی است.

* لطفاً در روز ثبت نام، قبول شدگان محترم بدون همراه در محل کانون حاضر شوند.

*چنانچه پذیرفته‌شدگان در روزهای تعیین‌شده مدارک فوق را به همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت.

تذکـــرات