جزییات اقدامات دادگستری استان تهران در مورد پرونده رامک خودرو

طبق گزارش اخیر دبیرخانه پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان دادگستری کل استان تهران، فرایند احقاق حقوق شکات در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» در حال انجام است.

تاکید و یادآور می‌شود که احقاق حقوق شکات و مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، اولویت دادگستری کل استان تهران در فرایند رسیدگی قضائی به این دست از پرونده‌ها محسوب می‌شود.

در همین راستا؛ فرایند احقاق حقوق شکات و مالباختگان در دستور کار دبیرخانه شورای فوق‌الذکر قرار گرفت و تاکنون مطالبات بخشی از شکات و مالباختگان به نرخ روز و با پرداخت ۴۴ میلیارد تومان تحقق پیدا کرد و اقدامات قضایی در جهت وصول مطالبات سایر شکات و مالباختگان در دستور کار قرار دارد.
همچنین، املاک و دارایی‌های قابل توجهی از محکوم‌علیه پرونده شناسایی و توقیف شده است که فرایند فروش آن‌ها به‌منظور تسویه مطالبات شکات به نرخ روز در حال انجام و پیگیری است.

لازم به ذکر است که پرونده قضایی موسوم به «رامک‌خودرو» از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از ۷ هزار شاکی و مالباخته قلمداد می‌شود.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112620599/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

به گزارش ایسنا و به نقل از میزان، بر اساس گزارش اخیر دبیرخانه پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان دادگستری کل استان تهران، با توجه به اینکه پرونده قضائی موسوم به «رامک‌خودرو» از پرونده‌های کثیرالشاکی دادگستری کل استان تهران قلمداد می‌شود، بر همین اساس با عنایت به تأکیدات و دستورات رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای تسریع در احقاق حقوق شکات و مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، موانع و مشکلات موجود در فرایند رسیدگی قضائی به این پرونده در دبیرخانه نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.