جزئیاتی از طرح موسوم به «سوت زنی»

موسی غضنفر آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قرار گرفتن طرح حمایت از گزارش گران فساد موسوم به طرح سوت زنی در نوبت رسیدگی در صحن مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره جزئیات این طرح پرداخت و گفت: این طرح دارای چند جنبه است؛ یکی گزارش دهندگان فساد و دیگری مراجع پذیرنده گزارش.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه «بر اساس طرح، گزارش‌گران فساد و هم وابستگان نسبی او مورد حمایت قرار می‌گیرند»، عنوان کرد: حمایت مادی از گزارش‌گران فساد به این صورت است که اگر پرونده‌ای که گزارش فساد آن ارائه می‌شود تا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان باشد، ۳ درصد آن مبلغ به عنوان پاداش به گزارش دهنده تعلق می‌گیرد؛ مازاد بر این رقم، پرونده‌های  تا ۱۰۰ میلیارد تومان، ۲ درصد و مازاد بر ۱۰۰ میلیارد، یک درصد مبلغ پرونده به گزارش‌گران فساد تعلق می‌گیرد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «بر اساس طرح، گزارش‌گران فساد و هم وابستگان نسبی او مورد حمایت قرار می‌گیرند»، عنوان کرد: حمایت مادی از گزارش‌گران فساد به این صورت است که اگر پرونده‌ای که گزارش فساد آن ارائه می‌شود تا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان باشد، ۳ درصد آن مبلغ به عنوان پاداش به گزارش دهنده تعلق می‌گیرد؛ مازاد بر این رقم، پرونده‌های تا ۱۰۰ میلیارد تومان، ۲ درصد و مازاد بر ۱۰۰ میلیارد، یک درصد مبلغ پرونده به گزارش‌گران فساد تعلق می‌گیرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092114017/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C

غضنفرآبادی اظهار کرد: حمایت معنوی از گزارش‌گران فساد نیز اینگونه است که برای گزارش دهنده وکیل گرفته می‌شود و برای کارمندان گزارش دهنده، مزیت‌هایی شغلی نظیر فراهم شدن امکان جابجایی در محل کار فراهم می‌شود.

وی افزود: بر اساس این طرح سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی نهادهای پذیرنده گزارش گزارش‌گران فساد هستند و بناست سامانه‌ای در سازمان بازرسی طراحی شود تا گزارش‌گران فساد گزارش خود را در آنجا ارسال کنند و متناسب با موضوع، گزارش به یکی از نهادهای پذیرنده ارجاع بررسی شود و در صورت به نتیجه رسیدن گزارش، گزارش‌گر مورد حمایت‌های مادی و معنوی قرار گیرد.