جدیدترین هشدار پیامکی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

جدیدترین هشدار پیامکی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062116278/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87

به گزارش ایسنا، پیام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بشرح زیر است:

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی اعلام کرد: در صورت بروز حادثه با وسیله نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، علاوه بر پرداخت خسارت، مالک به پرداخت جزای نقدی تا 20 درصد مجموع خسارت بدنی وارده ملزم خواهد شد.

«در صورت بروز حادثه با وسیله نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، علاوه بر پرداخت خسارت، مالک به پرداخت جزای نقدی تا 20 درصد مجموع خسارت بدنی وارده ملزم خواهد شد. ارائه خدمات نقل و انتقال، اخذ کارت سوخت، همکاری با موسسات حمل و نقل بار و مسافر، به این قبیل وسایل نقلیه ممنوع است.»