ثبت نام در رویداد ایده‌نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات

شرکت‌کنندگان در این رویداد ایده‌نگاری، از ۱۳ تا ۲۵ آذر فرصت داشتند که  ضمن ثبت نام در این رویداد علمی، ایده‌های خود را به پژوهشکده شورای نگهبان ارسال کنند که مهلت ثبت نام تا فردا (پنج شنبه) اول دی ماه تمدید شد.

مهلت ثبت نام در رویداد ایده‌نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در نظام جمهوری اسلامی ایران تا اول دی ماه تمدید شد.

به گزارش ایسنا، پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، موسسه مطالعات حقوق عمومی، باشگاه حقوق اساسی، انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی و انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران رویداد ایده‌نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در نظام جمهوری اسلامی ایران را برگزار می‌کند.

ثبت نام در رویداد ایده‌نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات

محورهای ایده نگاری به شرح زیر است:
«تکالیف دستگاه‌های عمومی در راستای ترویج و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت»
« مسئولیت‌های برگزارکننده اجتماعات و راهپیمایی‌ها (نظم و انتظامات داخلی مراسم تعهدات قانونی برگزاری و …) »
«ضمانت ‌اجرای تخلفات و جرایم مربوط به تکالیف قانونی مقامات عمومی و برگزارکنندگان»
«دامنه اجتماعات و راهپیمایی‌های مشمول قانون و استثنائات آن»
«سازوکار دریافت و بررسی درخواست برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها»
«محدودیت‌های حاکم بر برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها (زمانی، مکانی، موضوعی، عرفی) »
«آئین دادرسی بررسی اعتراض به تصمیم‌ها و اقدامات مقامات عمومی»
«فرآیند نظارت بر برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها»
علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی با تلفن شماره ۰۲۱۸۸۵۳۳۴۳۸ تماس بگیرند.

ثبت نام در رویدادایده‌نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در نظام جمهوری اسلامی ایران
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401093020433/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA