توضیحات دادستان زاهدان درباره اجرای حکم قصاص الیاس رئیسی و ایوب ریگی

به گزارش ایسنا- به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه مهدی شمس آبادی افزود: الیاس رئیسی به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود که صلح یاران و اعضای شورای حل اختلاف استان تلاش بسیاری برای اخذ رضایت از اولیای دم انجام دادند اما اولیای دم بر اجرای حکم اصرار داشتند و در نهایت حکم قصاص این فرد سوم دیماه اجرا شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100502965/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8

شمس آبادی افزود: با وجود تلاش اعضای شورای حل اختلاف برای گرفتن رضایت، اولیای دم حاضر به رضایت نشدند و حکم این فرد نیز روز سوم دیماه اجرا شد.

ایسنا/سیستان و بلوچستان دادستان زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: الیاس رئیسی و ایوب ریگی به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند که صلح یاران و اعضای شورای حل اختلاف استان تلاش بسیاری برای اخذ رضایت از اولیای دم انجام دادند اما اولیای دم بر اجرای حکم اصرار داشتند و در نهایت حکم قصاص این افراد اجرا شد.

وی بیان کرد: الیاس رئیسی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ فردی را به دلیل اختلافات خانوادگی به قتل رسانده بود.

دادستان زاهدان گفت: با بررسی پرونده و شواهد و قرائن موجود و همچنین اقاریر متهم و شاهدان در دادگاه متهم به قصاص محکوم شد و در نهایت این حکم اجرا شد.

وی همچنین در مورد پرونده ایوب ریگی اظهارداشت: این متهم به دلیل اختلافات شخصی فردی را با سلاح جنگی به قتل رسانده و در دادگاه به قصاص محکوم شد.