تنظیم دستورالعمل جدید تبدیل وضعیت قضات

 جوهری اظهار داشت: شرکت کنندگانی که در اختبار علمی با نظر اساتید مصاحبه کننده مردود تشخیص داده شوند و ضعیف باشند، می بایست بصورت خودخوان یا تجدید دوره (با گذراندن دوره آموزشی کوتاه مدت متناسب با نیاز آموزشی که حداکثر سه ماه به طول می انجامد) معرفی و مجدداً دعوت به مصاحبه می شوند.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1402050703859/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA

وی افزود: بر اساس این مقرره کسب استعلام از مراجع سه گانه بر عهده اداره کل آموزش قوه قضاییه است و نظر این اداره کل با انجام مصاحبه علمی شرکت کنندگان تکمیل می گردد.

شایان ذکر است، قضاتی که  با دریافت ابلاغ به مدت سه سال بصورت آزمایشی (رسمی-آزمایشی) مشغول به فعالیت شده اند، با پایش و نظارت عملکرد و همچنین احراز شرایط مورد نیاز به وضعیت رسمی قطعی تبدیل می شوند. تصویب هر گونه پست جدید و نقل و انتقالات قضات در کمیسیون نقل و انتقالات قضات منوط به تبدیل وضعیت قضات آزمایشی به رسمی قطعی می باشد.

 جوهری گفت: این شیوه نامه به صورت روند نما با هدف انتظام و شفافیت بخشیدن به روند فرایندهای تبدیل وضعیت قضات رسمی-آزمایشی به قطعی- رسمی تنظیم گردید و با موافقت آقای الفت معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه وارد فاز اجرایی می گردد.

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مهدی جوهری با بیان اینکه جلسات متعددی با حضور کارشناسان امر در خصوص تدوین و تنظیم این شیوه نامه برگزار گردید، عنوان کرد: در این جلسات شماری از مواد شیوه نامه توسط کارگروهی متشکل از اداره کل کارگزینی قضات، معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، مشاور معاون محترم منابع انسانی قوه قضاییه و جمعی از کارشناسان معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل آموزش قوه قضاییه با اشاره به اهمیت لزوم کسب نظرات مثبت استعلام از مراجع چهارگانه حفاظتی و نظارتی در تعیین تبدیل وضعیت به رسمی قطعی، بیان  داشت: احراز این شرایط بر عهده نظر مساعد رییس کل دادگستری استان محل خدمت کارکنان، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و در نهایت اداره کل آموزش قوه قضاییه بستگی دارد که بصورت توامان باید هم نظر باشند.

مدیرکل آموزش قوه قضاییه از تنظیم دستورالعمل جدید تبدیل وضعیت قضات رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی خبر داد.