تمدید مهلت بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

در این پیامک همچنین تاکید شده که تاریخ فوق قابل تمدید نیست.

مهلت اولیه بارگذاری مدارک در سامانه جذب و آزمون ۱۳ تا ۲۰ بهمن تعیین شده بود اما به دلیل اختلال این سامانه، مهلت جدیدی از ۱۷ تا ۲۲ بهمن تمدید شد که حالا این مهلت تا ۲۴ بهمن تمدید شده است.

به گزارش اختبار، معاونت خدمات الکترونیک قضایی امروز با ارسال پیامکی به پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که با توجه به درخواست برخی از پذیرفته شدگان مهلت بارگذاری مدارک در سامانه جذب و آزمون تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ تمدید شده است.

گفتنی‌ست آزمون صدور مجوز تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۱ روز ۲۴ آذر سال جاری برگزار و نتایج اولیه آن در ۱۲ بهمن منتشر شد.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%B4%D8%AF/

پایگاه خبری اختبار- مهلت بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان مرحله تستی آزمون صدور پروانه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی۱۴۰۱ تا روز دوشنبه تمدید شد.