تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمد علی‌اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه، دکتر محمدهادی همایون معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه و دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه دستورالعمل «تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی» را به رؤسای استان ها و واحدهای  ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کردند.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال اول باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/

جزئیات این تقویم آموزشی در جدول زیر آمده است:

پایگاه خبری اختبار- تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.