تعطیلی تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز یکشنبه

«بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، بنابر تصمیم اخیر وزارت کشور و در راستای همکاری در صرفه‌جویی و مدیریت منابع و انرژی، تمامی واحدهای قضایی و اداری دادگستری استان تهران، کلیه حوزه‌های ستادی قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ تعطیل می‌باشد.»

تعطیلی تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز یکشنبه

به گزارش ایسنا، اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه بشرح زیر است:

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102416561/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

طبق اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، اطلاعیه تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز یکشنبه منتشر شد.