تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره سال ۱۴۰۲

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۱۶ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور –مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون‌اول رئیس‌جمهور


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0/

محمد مخبر

۲. این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا است.

۱. تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲، برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی درصورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه‌ای معادل جدول زیر تعیین می‌گردد:

تبصره ۲. بر اساس سوابق حرفه‌ای، از زمان دریافت پروانه تخصصی، برای افراد با سابقه کار بالای پانزده (۱۵) سال، پانزده درصد (٪۱۵) به مبلغ پایه اضافه می‌گردد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تصویبنامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲

تبصره ۱. تعرفه‌های مربوط برای چهل و پنج (۴۵) دقیقه خدمت می‌باشد.