تعدیل نصاب­‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم

 


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA/

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویب‌نامه در خصوص تعدیل نصاب­‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

هیأت وزیران در جلسه ۵/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۵/۲ مورخ ۸/۱/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب­های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می­‌شوند: