تشکیل کارگروه پیگیری تحصیل رضایت شکات محکومان

رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اعضای این کارگروه اظهار کرد: معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران، معاون دادستان و ستاد دیه استان تهران از اعضای این کارگروه هستند که وظیفه احصاء زندانیان و محکومان دارای شکاتی را بر عهده دارند که می‌توانند مشمول عفو اخیر شوند.

وی در پایان اظهار کرد: همچنین این کارگروه موظف است تا با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و ستاد دیه زمینه اخذ رضایت شکات خصوصی این زندانیان را فراهم کند تا حسب دستور ریاست محترم قوه قضاییه زمینه بازگشت این زندانیان تا پایان سال به آغوش خانواده فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل کارگروهی به‌منظور پیگیری و تسهیل روند تحصیل رضایت شکات محکومان و زندانیان دارای شاکی خصوصی با عنایت به حقوق مادی و معنوی شکات در جهت عملیاتی کردن دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112518888/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

به گزارش ایسنا، مرکز رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران اعلام کرد: در پی دستور ریاست معزز قوه قضاییه مبنی بر نقش‌آفرینی بخش‌های ذی‌ربط دستگاه قضا از جمله مرکز توسعه حل اختلاف، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، برای تحصیل رضایت شکات محکومان و زندانیان دارای شاکی خصوصی جهت بهره‌مندی این اشخاص از عفو اخیر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل کارگروهی به‌منظور پیگیری و تسهیل روند تحصیل رضایت شکات محکومان و زندانیان دارای شاکی خصوصی با عنایت به حقوق مادی و معنوی شکات خبر داد.