تشریح آخرین وضعیت پرونده آدم‌ربایان محله آجودانیه توسط دادستان تهران

دادستان تهران تصریح کرد: طبق تاکیداتی که انجام شده، کشیک همکارانم در دادسرای تهران به صورت ۲۴ ساعته در کلیه نواحی تهران فعال هستند.

وی با بیان اینکه انجام این اقدامات برای حفظ امنیت مردم لحاظ شده است، گفت: امنیت مردم و جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و در این باره با افرادی که بخواهند از این حریم عبور کنند برخورد قاطعی خواهیم داشت و قطعا با مجرمان به ویژه افرادی که دارای سابقه مرتکب جرایم خشن هستند، به صورت ویژه برخورد خواهد شد.

به گزارش ایسنا، علی صالحی درباره آخرین وضعیت پرونده قضایی گروگانگیران محله آجودانیه تهران، بیان کرد: متهمان این پرونده که یک نفر آقا و یک نفر خانم بودند، با زحمات و  تلاش شایسته همکارانم در دستگاه قضایی و حضور معاون دادستانی تهران در محل وقوع حادثه و همچنین و اقدامات ماموران انتظامی، دستگیر شدند.

دادستان تهران درخصوص آخرین وضعیت پرونده آدم ربایان در محله آجودانیه تهران توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: متهمان در حال حاضر با صدور قرار تامین بازداشت موقت در زندان هستند و روند بررسی موضوع توسط مراجع انتظامی در حال انجام است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401053122286/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86