تخلف‌های میلیاردی برخی نانوایی‌های فارس

طبق بررسی‌های انجام شده در طرح هوشمندسازی عرضه نان در دوماه خرداد و تیر، مجموع تراکنش‌های کارتخوان‌های هوشمند نصب شده در ۴۲ نانوایی متخلف ۳۴۲ میلیارد ریال بوده حال آن که احتمالا بیش از ۲۵۵ میلیارد ریال آن یعنی بالغ بر ۷۰درصد تراکنش‌ها، ساختگی و صوری بوده و در ازای این میزان تراکنش، نانی عرضه نشده است.

کاظم اکرمی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های دولتی نیز  بررسی خواهد شد، تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی باید پاسخگو باشند و در صورت احراز کوتاهی در مورد آنها هم مطابق مقررات اقدام خواهد.

آن گونه که بررسی بازرسان سازمان بازرسی فارس نشان می‌دهد برخی نانوایان با تراکنش‌های ساختگی در کارتخوان‌های هوشمند خود، میزان فروش نان را بسیار بیش از واقعیت نشان می‌دهند تا بدین طریق از پاداش ۱۵درصدی یارانه دولتی به ازای فروش نان بهره مند شوند.

به نقل از دادگستری فارس، برآوردها حاکی است از مجموع کل تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان هوشمند در نانوایی‌های یاد شده، در مواردی بیش از ۷۰ درصد آن، غیرواقعی و صوری بوده و ده‌ها میلیارد ریال سود مازاد را عاید نانوایی‌های متخلف کرده است.

ایسنا/فارس بازرسی‌های انجام شده از نانوایی‌های استان فارس حاکی از تخلف‌های میلیاردی برخی از واحدهای خبازها در این استان است.

رئیس منطقه ۳ سازمان و بازرس کل فارس نیز با اشاره به تخلفات برخی نانوایی‌های استان گفت: دستور بررسی و برخورد با نانوایی‌های متخلف توسط دستگاه متولی صادر شده و مراتب طی شرحی به مراجع قضایی صالح نیز اعلام شده است.

با احتساب پرداخت ۱۵درصد یارانه دولتی در قالب پاداش، نانوایی‌های متخلف از محل این تراکنش های ساختگی حدود ۳۷ میلیارد ریال سود نامتعارف را نصیب خود کرده و هزینه‌های دولت را بالا برده‌اند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062719508/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3