تخریب 24 سازه غیرمجاز در علی‌آبادکتول

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401050906917/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%84

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان علی آبادکتول با تاکید بر اینکه این بناها به صورت غیرمجاز در روستاهای «خارکلاته»، «اسلام آبادسیستانیها»، «اودک دوجی»، «کردآباد»، «دارکلا» و «حاجی‌کلاته» این شهرستان در حال ساخت بود، تصریح کرد: با ورود دادستانی به این موضوع و برخورد با تخلف؛ این بناها تخریب شدند.

ایسنا/گلستان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان علی آبادکتول از ممانعت جدی و قاطع دستگاه قضایی از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای مختلف این شهرستان خبر داد.

ذوقی تصریح کرد: در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی و باغی نیاز به مجوز امور اراضی دارد.
وی با تاکید بر افزایش گشت های نظارتی برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز  از مردم درخواست کرد: با ساخت بدون مجوز، سرمایه خود را هدر ندهند و زمین‌های کشاورزی را از بین نبرند.

مرتضی ذوقی در گفت و گو با خبرنگاران و اهالی رسانه با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر تخلف قانونی به نوعی اقدامی غیراخلاقی نسبت به طبیعت، مردم و حقوق سایرین است، اظهار کرد: با تمام قدرت و به صورت کامل با هر گونه تخلف در این حوزه برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه باید با ساخت و سازهای غیرمجار از همان مرحله ساخت و قبل از اتمام کار برخورد شود، افزود: ضمن افزایش نظارت باید مردم نیز در این امر به ما کمک کرده و با گزارشات خود دستگاه قضا را برای برخورد با اینگونه تخلفات یاری دهند.