تجمیع دادگاه‌های خانواده تهران در دو مجتمع قضایی

رئیس کل محاکم تهران گفت: در سال جاری با بررسی و اقدامات فنی و کارشناسی لازم و جلب نظر مدیران مرتبط، موفق شدیم با انتقال شعب قضایی خانواده از مجتمع قضایی شهید باهنر، کلیه شعب را در مجتمع‌های قضایی خانواده یک در جنوب شرق و خانواده دو در شمال غرب تهران متمرکز کنیم.

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این باره اظهارکرد: نظر به پراکندگی شعب دادگاه خانواده و استقرار آن در شش مجتمع قضایی (خانواده یک، خانواده دو، شهید باهنر، شهید مطهری، شهید صدر و شهید مفتح) مدیریت محاکم تهران بلحاظ ضرورت و اداره بهتر امور، رسیدگی تخصصی و تقویت نظارت بر رسیدگی‌ها به تدریج شعب رسیدگی به دعاوی خانواده در مجتمع‌های قضایی شهید صدر، شهید مطهری و شهید مفتح را به مجتمع‌های قضایی خانواده یک و دو انتقال، و در سه مجتمع (خانواده یک، دو و شهید باهنر) متمرکز کرد.

پایگاه خبری اختباررئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ کلیه دعاوی مربوط به امور خانواده در تهران در دو مجتمع قضایی خانواده یک و دو مورد پذیرش و رسیدگی قرار گرفته‌است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پایان ذکر کرد: با تصمیم فوق از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ کلیه دعاوی مربوط به امور خانواده در تهران در دو مجتمع قضایی خانواده یک و دو مورد پذیرش و رسیدگی قرار گرفته‌ است.


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88/

وی در ادامه اظهار کرد: ارتقاء رسیدگی‌های تخصصی، صرفه جویی در امور دادرسی (امکانات و نیروی انسانی)، مدیریت بهتر امور، تعدیل در ارجاع پرونده‌ها و وارده به شعب، تقویت نظارت بر روند رسیدگی‌ها و دادرسی و ایجاد رویه واحد در نظرات قضایی از جمله اهداف این امر بوده است.

جعفری بیان کرد: از آنجایی که در تهران تاکنون اختصاصی کردن شعب خانواده موضوع قانون حمایت از خانواده اجراء نشده است با این اقدام و بررسی‌های اولیه، مقدمات اجرای آن و اختصاصی کردن شعب نیز فراهم شده است.