تاکید هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم صلاحیت در رسیدگی به شکایت «ابطال آزمون وکالت»

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۵؍۱۱؍۱۴۰۱

الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به اتخاذ تصمیم درباره صدور یا عدم صدور پروانه کارآموزی برای یکی از قبول‌شدگان آزمون وکالت ۱۳۹۹


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9/

 ۲- علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

موضوع شکایت و خواسته: لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلا دادگستری ایران در سال ۱۳۹۹

گردش کار

حکمتعلی مظفری

  ” بر اساس ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نمایند. نظر به این که در سال ۱۳۹۹ آگهی پذیرش متقاضیان پروانه وکالت در شهریور ماه منتشر شد اما آزمون در سال بعد ۲۰؍۱؍۱۴۰۰ برگزار شده است این اقدام مخالف ماده ۱ قانون است. تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزی وکالت مغایر تبصره های ۲ و ۱۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است. بر اساس ماده ۹۸ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ به شماره ۱؍۷۸؍۷۲-۲۷؍۳؍۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه مبنی بر ملغی الاثر بودن و نسخ لایحه مذکور، برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس لایحه منسوخ فاقد وجاهت قانونی است. لذا تقاضای لغو آزمون سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۹ را دارم. “

۳- رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیأت عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‎ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عـدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‎ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۹ از مصادیق صلاحیت‎ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست./

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۱۷

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بیشتر بخوانید:

۱- شاکی به موجب دادخواستی لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‎های وکلا دادگستری ایران در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

شاکی: آقای پدرام قناعی میاندوآب

شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۸۹