برگزاری کارگروه مقابله با جرائم فضای مجازی بین دادستانی کل ایران و روسیه

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121612297/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

سرپرست هیأت ایرانی در ادامه پیشنهادهیی به شرح زیر ارائه کرد:

رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران به حکم مبانی شرعی و قوانین بالادستی و سیاست‌های قوه قضائیه عزم و اراده جدّی در مبارزه با اینگونه جرائم دارد؛ لذا اقتضاء دارد دادستان‌های کل بمنظور صیانت از ملّتها و جامعه بشری تعاملات و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه‌ای را بین کشورها ایجاد نمایند تا به مقابله مؤثر با این گونه جرائم پرداخته شود.

۴) دولت‌ها وظیفه دارند از شهروندان خود و امنیّت کشور محافظت نمایند و لازم است از آن‌ها بخواهیم در این عرصه به وظایف خود عمل کنند. 

کارگروه مقابله با جرائم ارتکابی در فضای مجازی بین دادستانی کل کشور و دادستانی کل فدراسیون روسیه در مسکو برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در این نشست بختیاری سرپرست کارگروه دادستانی کل ضمن ابلاغ سلام دادستان کل کشور به همتای روسی خود اظهار کرد: تروریسم، افراطی‌گری، قاچاق مواد مخدر، جرائم مالی و غیراخلاقی جرائمی هستند که با استفاده از فضای مجازی جامعه جهانی را تهدید می‌کنند و بر مبارزه با آن‌ها اتفاق نظر وجود دارد، ولی میزان جدّیت دولت‌ها در این زمینه یکسان نیست.

وی اضافه کرد: توسعه فضای مجازی در کنار فضای طبیعی فرصت‌های مناسبی برای ارائه خدمات به حوزه‌های قضایی و غیرقضایی را فراهم کرده است، لکن تهدیداتی را نیز متوجّه جامعه بشری کرده تا مجرمین بتوانند در ارتکاب جرائم با استفاده از این فضا اهداف شوم خود را عملی نمایند که امیدوارم این نشست، نقطه آغازی برای فعالیت‌ها و همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای در مبارزه با جرائم ارتکابی در فضای سایبر و انسداد مسیرهای ارتکاب این جرائم در فضای مذکور باشد.

۱) همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای بمنظور مقابله با این نوع جرائم در آن مورد توجه قرار گرفته و توسعه یابد.

۷) دادستانی کل کشور جمهوری اسلامی ایران از هرگونه پیشنهاد راهبردی مبتنی بر مقابله با جرائم موضوع وظایف کارگروه و تبادل دانش و تجربیات در نحوه مواجهه و مدیریت رمزارزهای جهان روا استقبال می‌کند.

۳) از هوش مصنوعی در جهت پیشگیری و مقابله با این گونه جرائم بهره برداری لازم بعمل آید و دادستانی کل کشور جمهوری اسلامی ایران بمنظور آشنایی با آخرین روش‌های شناسایی و مبارزه با تروریسم، افراطی‌گری، قاچاق مواد مخدر و تأمین مالی جرائم مذکور، آمادگی خود را برای تبادل تجربیات اعلام می‌دارد.

۲) آگاهی بخشی به جوامع بشری در قالب سواد رسانه‌ای نسبت به خطرات این گونه جرائم با استفاده از ظرفیت فضای سایبری توسعه یابد و روش‌های ارتکاب جرم شناسایی و ضمن پیشگیری، از ارتکاب این گونه جرائم جلوگیری به عمل آید.

۵) عدالت کیفری با تدابیر محاکمه عادلانه بمنظور محافظت از اصل بی‌گناهی و حق آزادی برای همگان را بروزرسانی کنیم و احکام سخت‌گیرانه را به نظارت قضایی و انتظامی هدایت کنیم.

۶) آموزش شاغلین در دادستانی، پلیس و متولّیان فضای مجازی در کشورها را بمنظور پیشگیری و مقابله با این گونه جرائم در اولویت قرار دهیم. از این رو دادستانی کل کشور جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارهای تخصّصی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملّی اعلام می‌دارد.