برگزاری مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد برای داوطلبان غایب –

به همراه داشتن اصل کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار و فرم تکمیل شده سوابق تحصیلی، علمی، آموزشی و پژوهشی به انضمام کلیه مستندات پژوهشی و آموزشی مربوطه در زمان حضور در جلسه مصاحبه ضروری است.

پایگاه خبری اختبار- سامانه دریافت اطلاعات شرکت در مصاحبه متأخرین دکتری دانشگاه آزاد در سال ۱۴۰۱ فعال شد.

داوطلبان لازم است در تاریخ و زمان اعلام شده در محل مصاحبه حضور پیدا کنند. عدم حضور در زمان مقرر به منزله انصراف می باشد.

بیشتر بخوانید:

به گزارش اختبار، سامانه دریافت اطلاعات تاریخ، محل و زمان مصاحبه متاخرین آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱، داوطلبان دکتری بدون آزمون استعداد درخشان و نیز آزمون اختصاصی دکتری تخصصی واحدهای ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد در سایت azmoon.net فعال شد.

داوطلبان با آزمون با استفاده از کد دسترسی انتخاب رشته و داوطلبان بدون کنکور استعداد درخشان و نیز داوطلبان واحدهای بین الملل با استفاده از شماره شناسنامه و سال تولد و کد ملی خود می‌توانند از سامانه اطلاعات را دریافت نمایند.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF/