برگزاری ششمین جلسه قرارگاه پیگیری اجرای سیاست‏‌های رهبری در قوه ‏قضاییه

در ادامه این جلسه دادستان انتظامی قضات گزارش از اقدامات دادسرای انتظامی قضات در زمینه نظارت بر اتقان آراء، کادرسازی وشناسایی مفاخر دستگاه قضایی ارائه کرد و سازکارهای موجود در زمینه نظارت مؤثر به منظور افزایش اتقان آراء را تشریح کرد.

همچنین در این جلسه دبیر قرارگاه، گزارش اجرای مصوبات جلسه شانزدهم آبان ماه و روند اجرای آن را ارائه کرد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه‏قضاییه ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س)، بیان کرد: یکی از محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری در سخنرانی هفتم تیرماه سال جاری، توجه به اتقان آراء اعم از احکام دادگاه ها و قرارهای دادسرا و احاطه علمی به جهات حکمی و موضوعی است. وی افزود: قانونگذار نیز مستند و مستدل بودن آرای مراجع قضایی را مورد تأکید قرار داده است و وظیفه مراجع نظارتی و سیاست گذاران در قوه قضاییه این است که بر این امر مهم توجه کنند تا رضایت مردم از دستگاه قضایی افزایش یابد.

در ادامه این جلسه حاضرین به بیان دیدگاه های خود پرداختند و قرارگاه پیشنهادهای کارگروه های تخصصی را بررسی و تصویب کرد. 

ششمین جلسه قرارگاه پیگیری اجرای فرامین و سیاست‏های رهبرانقلاب در قوه ‏قضاییه برگزار شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090906155/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، عصر روز سه شنبه ۸ آذر ششمین جلسه قرارگاه پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری در قوه‌‏قضاییه به ریاست معاون اول قوه ‏قضاییه و با حضور رئیس حوزه ریاست قوه ‏قضاییه، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه ‏قضاییه، معاون راهبردی قوه قضاییه، معاون مرکز آمار و فناوری قوه‏قضاییه و سایر معاونان ستادی و سازمانی دستگاه قضا برگزار شد.

تهیه شناسنامه آموزشی برای قضات و کارکنان، تدوین مدل ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش، ارائه شیوه کارگاه 

محور و کارآموزی قضایی و ارائه سرفصل های درسی مهارتی، از پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه بود.