برگزاری دادگاه مصطفی تاج‌زاده با حضور وی/ پاسخگو نبودن تاجزاده درخصوص اتهامات

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات مصطفی تاج‌زاده با سه عنوان اتهامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

تاج‌زاده به سه عنوان از جمله تبانی علیه امنیت ملی متهم است که با توجه به تفهیم اتهام متهم و پاسخگو نبودن تاج‌زاده درخصوص اتهاماتی که با ذکر مصادیق و مستندات به وی در دادگاه وارد گردیده، رئیس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود تا در مهلت قانونی مقرر نسبت به صدور رای اقدام نماید.

پس از قرائت کیفرخواست، رئیس دادگاه از متهم خواست به سوالات مطرح شده پاسخ دهد و در خصوص اتهاماتی که با ذکر مصادیق و مستندات به وی وارد گردیده توضیح دهد و از خود دفاع کند که تاج‌زاده پاسخگو نبود.

در کیفرخواست صادر شده علیه تاج‌زاده سه عنوان اتهامی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی با ذکر مصادیقی پیرامون هرکدام از این عناوین اتهامی اعلام شده است.

اخبار تکمیلی و جزییات بیشتر در مورد پرونده اتهامی مصطفی تاج‌زاده مطابق قانون متعاقبا و در مراحل بعدی پرونده قضایی وی منتشر خواهد شد.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052216066/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

قابل ذکر است وکیلی به نام آقای پوربابایی که پیش از این نیز وکالت تاج‌زاده را برعهده داشته برای قبول وکالت متهم به بازداشتگاه اوین مراجعه کرده که پس از ملاقات با تاج‌زاده با مخالفت وی برای انجام وکالتش مواجه شده بود.

در این جلسه که به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شده بود، نماینده دادستان کیفرخواست متهم را که در ۳۶ صفحه تنظیم شده بود و حاوی قرائن و شواهد متعددی از اقدامات تاج‌زاده علیه امنیت ملی بود را قرائت کرد.

پس از این، قاضی صلواتی با توجه به تفهیم اتهام متهم و امتناع تاجزاده از پاسخگویی به سوالات دادگاه به وی فرصت دفاع آخر را داد که تاج‌زاده مجددا سخن یا دفاعی را مطرح ننمود و در نتیجه رئیس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود تا در مهلت قانونی مقرر نسبت به صدور رای اقدام نماید.