بررسی گزارش کمیته زنان و خانواده مجلس درخصوص لایحه حمایت از زنان در کمیسیون اجتماعی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی گزارش کمیته تخصصی زنان و خانواده مجلس در رابطه با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052518469/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

وی افزود: کمیته تخصصی زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی این لایحه را بررسی کرده بود که در جلسه امروز گزارش آن را به کمیسیون ارائه کرد.

حسن لطفی در گفت و گو با ایسنا در تشریح جلسه امروز (سه شنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون بررسی گزارش لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دستورکار قرار داشت که دولت چند وقت پیش تقدیم مجلس کرده بود.

نماینده مردم رزن در مجلس یازدهم گفت: در نهایت قرار شد تا ۱۰ روز دیگر همکاران پیشنهادات خود را ارائه کنند تا مجدد در صحن کمیسیون بررسی شود.