بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در رابطه با سیل اخیر

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401051109003/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاونان مربوطه و بازرسان کل استان‌هایی که درگیر سیلاب شدند، دستور داد با قید فوریت تکالیف دستگاه‌ها را با توجه به هشدارها و پیش بینی‌های دستگاه‌های متولی و احتمال وقوع سیل بررسی کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش ابتدای سخنانش فلسفه قیام امام حسین(ع) را تحقق امر به ‌معروف و نهی از منکر اعلام کرد و با اشاره به آیات و روایات نقل شده در خصوص امربه‌معروف و نهی از منکر تصریح کرد: خداوند متعال در آیات متعددی اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر را متذکر شده است و  امیر المومنین(ع) هم در خصوص اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر می‌فرمایند «تمام کارهای نیک و حتی جهاد در برابر امربه‌معروف و نهی از منکر مانند قطره‌ای در دریا است.»

عضو شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه امر به ‌معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است، خاطرنشان کرد: بعد دیگر امر به ‌معروف و نهی از منکر علاوه بر تذکر، این است که هر فرد با عمل خود امربه‌معروف و نهی از منکر را در جامعه گسترش دهد.

به گزارش ایسنا، خدائیان در جلسه شورای معاونین سازمان بازرسی کل کشور با تسلیت ایام شهادت امام حسین(ع)، با اشاره به حادثه مخرّب و خسارت بار سیل در برخی نقاط کشور،، به خانواده جانباختگان این حادثه تسلیت گفت و برای مصدومین از درگاه خداوند متعال شفای عاجل آرزو کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماموریت رئیس محترم قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور  مبنی بر ارزیابی ابعاد و زوایای گوناگون موضوع، به معاونان مربوطه و بازرسان کل استان‌هایی که درگیر سیلاب شدند، دستور داد با قید فوریت تکالیف دستگاه‌ها را با توجه به هشدارها و پیش بینی‌های دستگاه‌های متولی و احتمال وقوع سیل بررسی کنند.

وی تاکید کرد: تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی از ابعادی همچون پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی، آزادسازی حریم رودخانه‌ها و لایروبی مسیل‌ها بررسی و در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی، مراتب جهت رسیدگی‌های بعدی گزارش و نسبت به معرفی متخلفین به مراجع قضایی و اداری اقدامات لازم انجام شود.

خدائیان با اشاره به بازدید میدانی از مناطق سیل زده امامزاده داود(ع) تهران گفت: مطابق بازدید صورت گرفته مشاهده شد که کانال آب مسقف و تبدیل به محوطه و مغازه شده بود و خسارت‌های جانی و مالی فراوانی را در پی داشته است.