برخی احکام «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور»

فقره (۲) بند (و) تبصره۱۰:

پایگاه خبری اختبار- قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان آن را در ۲۸ اسفند ماه تایید کرد.

نوشته های مشابه


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88/

جهت مشاهده متن کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید