برخورد بی اغماض دادستان‌ها با عوامل بسترساز آتش‌سوزی جنگلی و مرتعی در سمنان

محمدجعفر عبدالهی یکم مردادماه با اشاره به افزایش قابل توجه دما در تابستان امسال و احتمال آتش سوزی در عرصه های جنگلی بر لزوم حفظ منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع و محیط زیست رتاکید و اظهار کرد: حفاظت، صیانت و مدیریت به هنگام و صحیح از این مواهب الهی در همه سال ها و به ویژه در سال جاری که به لحاظ افزایش دما، احتمال بروز آتش سوزی در جنگل ها و مراتع سراسر استان بیشتر است امری ضروری است.
وی ادامه داد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و دریافت اخطارها و کاهش رطوبت در سطح عرصه های جنگلی و مراتع استان و وزش بادهای گرم لازم است مدیریت بحران استانداری سمنان با دعوت از دستگاه های متولی با پیش بینی های شایسته، برنامه های موثری برای حفاظت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی سطح استان اتخاذ تا کوچک ترین بی احتیاطی و عدم رعایت ایمنی سبب آسیب و خسارت مهیب در استان نشود .
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: اقلیم سرزمینی استان سمنان بهره مند از مواهب متعدد خدادادی است و تنوع این منابع ارزشمند الهی، استان سمنان را به استانی متمایز تبدیل کرده و لذا حفظ و نگهداری صحیح و بهره برداری اصولی از این نعمات، ضروری و از زمینه های شکرگزاری به پاس بهره مندی استان از این مواهب است.

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان خواستار برخورد بی اغماض دادستان ها با متخلفان حوزه های منابع طبیعی و آتش سوزی و آسیب به اراضی جنگلی و مرتعی در استان شد.

عبدالهی، خطاب به شهروندان سراسر استان سمنان تاکید کرد: قانون گذار برای حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع جرم انگاری کرده و لذا در صورت فراهم کردن زمینه های حریق در اراضی جنگلی و مرتعی، آسیب زدن به بیشه های طبیعی و درختان با مرتکبین برخورد قانونی می شود.
وی با اشاره به اهمیت عرصه های طبیعی در استان اظهارامیدواری کرد: آحاد مردم و خصوصا گردشگران ، کشاورزان، دامداران و اهالی مناطق این عرصه های طبیعی به صورت جدی به حراست از این زیستگاه ها بپردازند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر استان تکلیف کرد که با شناسایی زمینه های این هشدار در حوزه های قضایی مربوطه، پیگیری و حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را در دستور کار قرار داده و چنانچه هر یک از دستگاه های مسئول مرتکب تخلفی شد، برخورد قانونی و بدون اغماض را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402050100457/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D9%88