بدعت پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه وجاهتی نخواهد داشت

‌به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در توئیتر نوشت:

“سپاه از بدو انقلاب اسلامی تاکنون برای حمایت از مستضعفان در برابر جنایات ضدبشری و حفظ صلح و امنیت منطقه، همواره در حال مبارزه با تروریسم بوده است‌.

بدعت نامشروع پارلمان اروپا در تروریستی خواندن نهادی برآمده از قانون اساسی، طبق بند ۷ ماده ۲ و ۳۹ منشور ملل متحد وجاهتی نخواهد داشت.”

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401103020728/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

بدعت پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه وجاهتی نخواهد داشت

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بدعت نامشروع پارلمان اروپا در تروریستی خواندن نهادی برآمده از قانون اساسی، طبق منشور ملل متحد وجاهتی نخواهد داشت.