بدعت نامشروع پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه طبق منشورملل متحد وجاهتی نخواهد داشت

بدعت نامشروع پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه طبق منشورملل متحد وجاهتی نخواهد داشت

‌به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در توئیتر نوشت:
“سپاه از بدو انقلاب اسلامی تاکنون برای حمایت از مستضعفان در برابر جنایات ضدبشری و حفظ صلح و امنیت منطقه، همواره در حال مبارزه با تروریسم بوده است‌.
بدعت نامشروع پارلمان اروپا در تروریستی خواندن نهادی برآمده از قانون اساسی، طبق بند ۷ ماده ۲ و ۳۹ منشور ملل متحد وجاهتی نخواهد داشت.”
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401103020728/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%84

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بدعت نامشروع پارلمان اروپا در تروریستی خواندن نهادی برآمده از قانون اساسی، طبق منشور ملل متحد وجاهتی نخواهد داشت.