بخشنامه درخصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی

(۳) تبیین و تعیین برنامه های پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛

در کلیه شهرستان های استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام میدهند.

ب- وظایف ستادهای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی

(۳) دادستان مرکز استان

(۵) بازرس کل استان در سازمان بازرسی کل کشور

(۱) پایش و رصد مداوم و مستمر کلیه اقدامات و فعالیت های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه ضروری با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛

پایگاه خبری اختبار- بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی ابلاغ شد.

تبصره ۱ – ریاست ستاد استان می تواند به تناسب موضوع از سایر دستگاه ها و نهادها دعوت نماید.

به گزارش اختبار، بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ابلاغ شد.

بخشنامه

مراجع قضایی سراسر کشور

(۴) مسئولین دستگاه ها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان؛

(۲) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر ستاد)؛

(۴) رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران؛

(۳) نمایندگان شورای نگهبان وزارت کشور وزارت اطلاعات، فرماندهی کل انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما؛

تبصره ۲- ستادها در سطح شهرستان ها و استان ها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیت های خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال می نمایند

تبصره ۲ – رؤسای دادگستری شهرستان می توانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند.

سه- اعضاء ستاد شهرستان‌ها

(۲) ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

(۲) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان (دبیر)؛

(۵) ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها که به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی می باشد؛

تبصره ۱ – دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ – ریاست ستاد میتواند متناسب با موضوع از سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط دعوت نماید.

(۹) انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه ها نهادها یا اشخاص به مراجع صالح.

(۵) رئیس سازمان بازرسی کل کشور

تبصره ۳ – لازم است گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استانها و شهرستانها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع بندی و در پایان انتخابات به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال گردد.

پ- وظایف روسای کل دادگستری

(۶) انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی؛

(۸) اطلاع رسانی تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات های قانونی از طریق رسانه های جمعی با هدف ارتقاء آگاهی های عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛

با توجه به نتایج عملکرد مؤثر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۴۰۲ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ با اصلاحات بعدی که مقرر می دارد تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون مذکور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات ضروری است ضمن تشکیل هر چه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز استان و شهرستان های سراسر کشور با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید.

(الف) ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی به قرار زیر است:

یک- اعضاء ستاد مرکزی:

(۷)توجیه ارشاد و انذار تشکلها احزاب گروه ها ستادهای تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی؛

روسای کل دادگستری های سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاه ها و دادسراهای حوزه قضائی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند.

(۱) رئیس کل دادگستری استان (رئیس)؛

(۱) دادستان کل کشور (رئیس ستاد)؛

(۴) هماهنگی و تعامل مداوم با هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه ها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛

تبصره ۲ – با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست.

دو- اعضاء ستاد استانی (مرکز استان)

غلامحسین محسنی اژه ای


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B3/