بخشنامه بانک مرکزی درباره انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد

•    فروش این گواهی صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال مجاز است.

•    بازفروش اوراق از محل اوراق بازخریدی در بازار پول تا سقف اوراق فروش رفته و تا تاریخ سررسید مربوط، بلامانع بوده و رعایت نرخ‌های یاد شده در بازفروش اوراق نیز الزامی می باشد.

•    عرضه اولیه این اوراق از طریق بازار پول و بازار سرمایه امکان پذیر می‌باشد.

•    نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول: ۱۰ درصد سالانه.

•    معاملات ثانویه این اوراق از طریق بازار سرمایه، براساس ضوابط مربوط امکان پذیر می باشد.

•    مدت این اوراق حداکثر یک ساله بوده و آن بانک‏‏‏‏‏/موسسه اعتباری می‌تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین‌شده، نسبت به انتشار اوراق مذکور با سررسیدهای مختلف کمتر از یک سال اقدام نماید.

لازم به ذکر است مفاد مجوز شماره ۱۳۴۲۲‏/۰۱ مورخ ۲۳‏/۰۱‏/۱۴۰۱ همچنان به قوت خود باقی بوده و آن بانک‏/ موسسه اعتباری می تواند تا پایان سال جاری، نسبت به فروش گواهی مزبور با شرایط مندرج در مجوز یاد شده نیز اقدام نماید.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7/

•    عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار پول، از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک‌ها صورت می‌پذیرد.

پایگاه خبری اختبار- بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با عنایت به تصمیمات متخذه در این بانک، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) به شرح ذیل است:

•    نرخ سود اسمی علی الحساب: ۲۳ درصد سالانه.

•    عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار سرمایه با مجوز بانک مرکزی و تابع قوانین، مقررات و ضوابط بازار سرمایه در این خصوص بوده و لازم است هماهنگی‌های لازم از سوی آن بانک‏‏‏‏‏/ موسسه اعتباری با بازار سرمایه صورت پذیرد.