با ورود دادستانی تهران برای یک فروشنده لنزهای تقلبی پرونده قضایی تشکیل شد

طبق گزارش دادستانی دستورات قضایی خطاب به پلیس عملیات معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب صادر شد تا ضمن همکاری با عوامل غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی نسبت به بازرسی از محل اقدام کنند و بر همین اساس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ واحد بازرسی به آدرس اعلامی اعزام و در بازدید از این واحد حدود ۲۸۰۰ عدد از اقلام تقلبی و غیر مجاز شامل لنز یکبار مصرف و محلول شستشوی لنز کشف شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110604717/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C

در همین راستا برای واحد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده و تلاش جهت شناسایی متهم اصلی ادامه دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، دادستانی تهران پس از کسب خبر از منابع اطلاعاتی پیرامون فروش مایع لنز چشم تقلبی در یک واحد صنفی فروش لوازم بهداشتی در بازار خیابان ۱۵ خرداد؛ با توجه به حساسیت موضوع و تهدید سلامت شهروندان پیگیری آن در دستور کار دادسرای جرایم پزشکی و بهداشتی قرار گرفت.

با دستور دادستانی تهران و بازدید از یک واحد صنفی فروش لوازم بهداشتی حدود ۲۸۰۰ عدد از اقلام تقلبی و غیر مجاز شامل لنز یک بار مصرف و محلول شستشوی لنز کشف و برای متهم پرونده قضایی تشکیل شد.