با دستور دادستان تهران از انبارهای گمرکات شهر فرودگاهی امام خمینی بازدید شد

در راستای تاکیدات دادستان تهران مبنی بر حفظ حقوق بیت المال، سرپرست دادسرای ناحیه ۳۰ تهران از انبارهای گمرکات شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) بازدید کرد.

در این بازدید که به منظور بررسی عملکرد گمرکات فرودگاه‌های تهران در خصوص تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها صورت پذیرفت؛ عباس فرزادنیا، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه های تهران، بر همکاری دستگاه‌های متولی جهت تسریع در ترخیص کالا از انبارهای گمرک تأکید کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401050402971/%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8Cبه گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در راستای تاکیدات دادستان تهران مبنی بر حفظ حقوق بیت المال، سرپرست دادسرای ناحیه ۳۰ تهران از انبارهای گمرکات شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بازدید کرد.

معاون دادستان تهران ضمن تأکید بر افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های متولی از جمله سازمان اموال تملیکی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، وزارت بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی جهت تسریع در ترخیص کالا، از مسئولان گمرک خواست تا مشکلات بین دستگاه‌ها را جهت پیگیری و رفع به دادسرا منعکس کنند.بر اساس این گزارش طی سه ماه اخیر۲۷۰ تن کالا، تحویل سازمان اموال تملیکی شده است.