باید یک وزیر برای وزارت خانه صمت و بازرگانی معرفی شود

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت و گو با ایسنا، درباره اینکه دولت برای وزارت خانه های صمت و بازرگانی ملزم به معرفی یک وزیر است یا دو وزیر؟ گفت: تا زمانی که این وزارت خانه‌ها تفکیک نشوند، نمی‌توان دو وزیر معرفی کرد و فعلا باید  یک وزیر معرفی شود.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060907341/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی افزود: از نظر حقوقی در قانون، این وزارت خانه‌ها (صمت و بازرگانی) با هم ادغام شدند و یک وزارت خانه است؛ لذا تا زمانی که این قانون اعتبار دارد یک وزیر در راس این وزارت خانه قرار می گیرد. مگر اینکه مجلس طرح تفکیک وزارت صمت و بازرگانی را که دولت مطرح کرده به تصویب برساند و شورای نگهبان آن را تایید کند، در آن صورت دو وزارت خانه می شود و باید دو وزیر معرفی کنند ولی در حال حاضر یک وزیر در راس این وزارت خانه قرار می گیرد.

یک وکیل دادگستری گفت: تا زمانی که وزارت خانه صمت و بازرگانی تفکیک نشوند، نمی توان دو وزیر معرفی کرد و فعلا باید  یک وزیر  معرفی شود.

این وکیل دادگستری درباره صحبت قالیباف رییس مجلس مبنی بر اینکه دولت دو وزیر برای وزارت صمت و بازرگانی به مجلس معرفی می‌کند، گفت: تا زمانی که این وزارت خانه ها تفکیک نشدند نمی توان دو وزیر معرفی کرد. متاسفانه مسئولان باید یک دوره آموزش قانون را ببینند زیرا بعضا صحبت‌هایی را مطرح می کنند که مبنایی ندارد.