بازنگری دروس رشته حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد –

ماده دو- برنامه درسی رشته حقوق جزا و جرم شناسی مصوب جلسه ۲۹۷ تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۳ شورای عالی برنامه ریزی منسوخ شده و برنامه درسی بازنگری شده با عنوان جدید، جایگزین آن میشود.

ماده چهار- این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی (۱۴۰۳-۱۴۰۲) در صورت درج در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور به مدت ۵ سال قابل اجرا است و پس از آن در صورت تشخیص کارگروه تخصصی مربوطه، نیاز به بازنگری دارد.

در این مصوبه آمده است:

برنامه درسی بازنگری شده و تغییر عنوان یافته دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، بر اساس تاییدیه شماره ۳۴۸۴/۱۴۰۱ دش تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و در جلسه شماره ۹۵۳ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به شرح زیر تصویب شد


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF/

ماده سه- این برنامه درسی در سه فصل مشخصات کلی جدولهای واحدهای درسی و سرفصل دروس تنظیم شده است و برای اجرا در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پس از اخذ مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ میشود

ماده یک- این برنامه درسی برای دانشجویانی که پس از تصویب این برنامه درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرفته میشوند قابل اجرا است.

بخشی از تغییرات را در عکس زیر مشاهده می کنید:

به گزارش اختبار به نقل از وکلاپرس شورای عالی برنامه ریزی آموزشی پس از ۲۷ سال (۱۳۷۴-۱۴۰۱) تغییرات جدیدی از جمله «تغییر در عنوان دروس»، «تغییر در واحد های دروس» و «حذف و تاسیس دروس» را در رشته حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد تصویب کرد.

بر اساس یکی از بندهای این مصوبه این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی (۱۴۰۳-۱۴۰۲) در صورت درج در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور به مدت ۵ سال قابل اجرا است.

فایل کامل بازنگری و تغییر عنوان دروس رشته حقوق جزا و جرم شناسی را از ایـــــنـــــــــــــجـــــا دانلود کنید

پایگاه خبری اختبار- با تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رشته حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد با تغییراتی جدید همراه شده است.